Archives de catégorie : malagasy

Les combats et les souffrances de Paul – Ny ady sy ny fijalian’i Paoly

Les combats et les souffrances de Paul / Ny ady sy ny fijalian’i Paoly Les combats et les souffrances de Paul Ny ady sy ny fijalian’i Paoly Passer de nos combats… au combat du Christ en nous, au combat avec … Continuer la lecture

Publié dans malagasy | Laisser un commentaire

Boky momba ny aretin’ny alikaola frantsay / malagasy

Pour que des prophètes se lèvent et parlent  par rapport à la maladie alcoolique. 1 Mba hisy mpaminany hijoro ka hiteny momba ny aretin’ny alikaola. 1 Préfacé par Mgr Fulgence Rabemahafaly, archevêque de Fianarantsoa. 1 Teny Fanolorana: Mgr Fulgence Rabemahafaly. … Continuer la lecture

Publié dans malagasy | Laisser un commentaire

Lamessa frantsay / malagasy miaraka amin’ny vavaka eokaristika faha 2

Messe en français et malgache avec Prière eucharistique 2. 1 Ouverture. 2 Fanombohan’ny faombam-Pivavahana. 2 Rite Pénitentiel 2 Fifonana. 2 Je confesse à Dieu. 2 Miampanga tena amin’Andriamanitra. 2 Seigneur prends pitié. 3 Seigneur prends pitié. 3 Tompo ô, mamindra … Continuer la lecture

Publié dans malagasy | Laisser un commentaire

Joany frantsay malagasy

Evangile de Jean bilingue français malgache Jean chapitre 1 Joany toko voalohany Prologue (Jn 1, 1-18) Fitarihan-teny (Jn 1, 1-18) Le témoignage de Jean (Jn 1, 19-28) Ny fijoroan’i Joany Batista ho vavolombelona (Jn 1, 19-28) Voici l’Agneau de Dieu … Continuer la lecture

Publié dans malagasy | Laisser un commentaire

Lioka frantsay malagasy

Evangile selon Saint Luc bilingue L’enfance de Jésus (chapitres 1 et 2) Ny fahazazan’i Jesoa (toko faha-1 sy 2) Luc chapitre 1er Lioka toko voalohany Introduction adressée à Théophile (Luc 1, 1-4) Fitarihan-teny (Lk 1, 1-4) Annonce de la naissance … Continuer la lecture

Publié dans malagasy | Laisser un commentaire

Marka (frantsay – Malagasy)

Marc Français malgache Chapitre Premier Marka toko voalohany Jean Baptiste au désert (1, 1-8) Joany Batista any an-efitra (Mk 1, 1-8) Baptême de Jésus (1, 9-11) ny nanaovana batemy an’i Jesoa (Mk 1, 9-11) Tentation au désert (1, 12-14) Ny … Continuer la lecture

Publié dans malagasy | Laisser un commentaire

Matio frantsay malagasy

Matio frantsay malagasy Matthieu chapitre 1 Matio Toko voalohany Généalogie de Jésus (Mt 1, 1-17) Razan’i Jesoa (Mt 1, 1-17) L’annonce à Joseph (Mt 1, 18-24) Ny filazana an’i Jôsefa (Mt 1, 18-24) Matthieu chapitre 2 Matio toko faha-2 La … Continuer la lecture

Publié dans malagasy | Laisser un commentaire

Fitoerana internet i Mompera Bruno Cadart

– Io fitoerana Internet io, dia mba hizara miaraka amin’ny namako ilay nahita tamin’ny fahefako no niandray aho na rehefa dokotera na rehefa pretra tany Frantsa na tany Portugal na tany Brésil na aty Madagasikara ka any Mozambique. 1. Bokin’i … Continuer la lecture

Publié dans malagasy | Laisser un commentaire

Ny ady sy ny fijalian’i Paoly

Mandeha hatramin’ny adintsika ka hatramin’ny adin’i Kristy ao amintsika sy amin’ny ady miaraka amin’i Kristy : Ady sy fijaliana tao amin’ny fiainan’i Paoly 1 Ao amin’ny famakiana ny bokin’ny Asan’ ny Apôstôly 2 Fahoriana, ady, fijaliana… Lahatsoratra lehibe vitsivitsy : 3 Fahoriana, … Continuer la lecture

Publié dans malagasy | Laisser un commentaire